LS Fastighetssupport

Fastighetsservice för bostadsrättsföreningarI mitt uppdrag som fastighetsskötare ansvarar jag för att fastigheten sköts, fungerar och underhålls på bästa sätt, både utom- och inomhus. Varje vecka genomförs en rondering med avstämning enligt en punktlista. Månads-, kvartals-, halvårs- och årsvis görs även större ronderingar. Som serviceansvarig återrapporterar jag avvikelser och brister som åtgärdas.


Vid löpande inkommande felanmälningar och i de fall underleverantörer kopplas in, sköter jag kontakten och koordinerar arbetsprocessen tills felet är åtgärdat. Alltid i samråd och med godkännande från representant i styrelsen.

Alla ronderingar och åtgärder dokumenteras på en digital plattform som även respektive styrelse kan gå in i och ta del av. Dokumentationen utgör ett tydligt underlag som enkelt och smidigt kan redovisas på styrelsemöten.

För medlemmar i de bostadsrättsföreningar jag samarbetar med, hjälper jag till med arbeten i den egna lägenheten; skruva, hänga, måla, montera, slänga - kort sagt allt som man för tillfället inte kan, vill eller förmår att göra själv.
Välkommen med förfrågan så återkommer jag med en kostnadsberäkning. ROT och RUT tillämpas.

Väl mött,
Lasse Sundström